Engångskort

Engångskort är lämpliga att använda för den som bara åker ibland eller för kunder som är på besök. Resan kommer på samlingsfakturan. Företag kan även välja ett konto. Vi tar då, i samråd, fram en kontoplan så att det passar företagets administration. Kortet är dessutom utfärdat med Svea Taxiallians, som gör att du åker med samma kort i flera städer. Läs mera under Svea Taxiallians.

Ansökan företagskort, ny och befintlig kund >>
Ansökan engångskort, ny och befintlig kund >>