Reklam på våra bilar

Taxireklam är ett mycket kostnadseffektivt sätt att synas. Dygnet runt, året runt.

Kontakta Marita Lantz för mer information på tel 026-107001