Miljö & Kvalitet

Miljötänkandet är viktigt för oss alla. Hos oss på Taxi Stor & Liten arbetar vi sedan många år med en långsiktig strategi efter Svenska Taxiförbundets program ”Säker Grön Taxi”.

Vår målsättning är att ständigt förbättra oss och att hitta bättre och miljövänligare fordon.

Vi har beslutat att under hösten 2005 installera alkolås i samtliga våra fordon.

Vi källsorterar våra sopor.

Våra förare genomgår en utbildning där föraren lär sig ett miljöanpassat körsätt, Eco driving.

Internt så återvinns allt vårt papper. Taxi Stor&Liten har också tilldelats Gävle Kommuns Miljöstipendium.

Ännu mera info finns under taxiförbundet.se