Teknik

Taxi Stor & Liten har ett mycket modernt och helautomatiskt trafikledningssystem. Med GPS kan vi ständigt se var bilarna befinner sig och därmed ha en högre servicegrad och effektivitet. Syftet med tekniksatsningen är att kunden skall få bättre och snabbare service samt att bilarna blir effektivare och spara onödig tom körning. Volymen har ökat med ca. 10% och det beror på att bilarna dirigeras helt automatiskt och vi kan koncentrera oss helt på att svara kunderna som ringer.

Varje bil är dessutom utrustad med ett överfallslarm som går direkt till ledningscentralen via vårt egna radionät. Trafikledningen är utrustad med digitala kartor och kan följa den bil som tryckt på nödknappen.

Vi har alkolås i samtliga våra fordon. Under en period provade vi ett antal alkolås men bestämde oss till slut för Foxguard. Förutom att den är smidig och lättanvänd har den också snabb responstid och hög driftsäkerhet. Alkolåset uppfyller Vägverkets rekommendationer.